За нас

Кооперативен клъстер е сдружение с нестопанска цел, което обединява 20 организации, сред които:

•Националният съюз на трудово-производителните кооперации; •Университетът за национално и световно стопанство;
•Югозападен университет „Неофит Рилски“;
•17  трудово-производителни кооперации, 12 от които са специализирани кооперации на хора с увреждания;

Нашите членове са представени на множество европейски пазари (Великобритания, Германия, Франция, Дания, Русия и др.). Членовете ни произвеждат мъжко дамско и детско облекло; Кооперативен клъстер обединява усилията на повече от 600 работещи, 215 от които са хора с увреждания.