Визия

Визията на Кооперативен клъстер е:

 Увеличаване на бизнес капацитета на нашите членове, чрез задълбочаване на тяхното коопериране, създавайки нови бизнес възможности, привличайки нови членове, следвайки кооперативните принципи и ценности.