Мисия

Мисията на Кооперативен клъстер е:

 Да подпомага бизнес развитието на своите членове, вярвайки, че етичното развитие на икономиката, основано на кооперативните принципи и ценности и задвижвано от иновации ще доведе до по-добра глобална социална и екологична среда.